ELÄINKOMMUNIKOINTI Mitä se on?

❤

Eläinkommunikointi on eläimen kuulemista, intuitiivista tuntemista ja viestintää, sydänyhteyttä; kommunikoijan ja eläimen välillä.

Eläinkommunikoijana toimin eläimen asialla. Kanavana ja tulkkina, äänenä eläimen sanomalle. Vastaanotan eläimen viestin ihmiselleen, kuin myös välitän ihmisen viestin ja erilaiset kysymykset eläimelle.

Eläinkommunikoijan on mahdollista kommunikoida niin edesmenneiden kuin elossa olevien eläinten kanssa. Edesmenneiden eläinten kanssa kommunikointi on jopa helpompaa, koska eläimen energia voi liikkua rajoituksetta paikasta toiseen.

Eläimet eivät varsinaisesti puhu sanoin, mutta he lähettävät erilaisia tuntemuksia, ajatuksia, mielikuvia, jotka kommunikoija voi tulkita sanoiksi, ymmärrettävään muotoon.

Avoin sydän on ensiaskel kommunikointiin.

Eläin voi välittää kommunikoijalle myös erilaisia tuoksuja, hajuja ja makuja, jotka voivat liittyä eläimeen itseensä, hänelle tärkeisiin asioihin tai omaan ihmiseensä.

Jos eläimellä on esimerkiksi kipua tai arkuutta jossain päin kehoa, kommunikoija voi tuntea kipukohdan omassa kehossaan, juuri siinä missä se eläimellä sijaitsee.

Miksi ihmiset sitten eivät useinkaan saa itse viestejä eläimeltä? Koska useinmiten ihmisillä on päivittäin niin paljon ajatuksia käynnissä päänsisällään, ettei eläinten sanoma yksinkertaisesti pääse varattujen linjojen läpi. Katsotaan vaikka lammen rannalla penkillä istuvaa miestä ja vierellään olevaa koiraa, koiralla on vain tämä hetki ja sen maisema ajatuskuplassaan, kun taas ihmisen ajatuskupla täyttyy kaikesta työn, kodin ja harrastusten väliltä.

Aikana, jolloin ihmiset vielä ymmärsivät olevansa samanarvoisia eläinten kanssa, kommunikointi lajien välillä on ollut luonnollinen osa jokapäiväistä elämää. Kommunikointi ihmisen ja eläimen välillä mainitaan monissa eri kertomuksissa, lasten saduissa, kulttuurien myyteissä ja kansantarinoissa. Kommunikointi ihmisen ja eläimen välillä on siis peräisin kaukaa historiasta. Eläimiä kunnioitettiin ja arvostettiin, heidän ja henkiensä neuvoihin luotettiin. Metsästäjät eivät lähteneet pyyntiretkille, ennen kuin olivat pyytäneet lupaa eläinten sieluilta. Molemminpuoleinen ymmärrys ja kunnioitus vallitsi eläimen ja ihmisen välillä. Tuo kommunikointikyky kuitenkin katosi, kun ihminen alkoi pitää itseään niin luonnon kuin eläintenkin hallitsijana.

Kommunikointi tapoja on monenlaisia ja jokaisella eläinkommunikoijalla on omansa. Jokaiselta ihmiseltä tämä kyky löytyy, mahdollisuus kommunikoida eläinten kanssa ja jokainen voi tuon luontaisen kykynsä aktivoida käyttöönsä, niin halutessaan.

Eläinkommunikoijana ei tule täysin valmiiksi, tämä on jatkuvaa oppimista ja jokainen eläin jonka kanssa saamme kommunikoida, opettaa meille jotain uutta, meistä itsestämme, kaikesta ympärillämme ja heidän, eläinten syvästä viisaudesta ja äärettömästä rakkaudestaan, meitä ihmisiä kohtaan ❤


MITEN ELÄINKOMMUNIKOINTI VOI AUTTAA eläintäsi ja sinua?

❤

❤ Kuulemalla eläintä itseään, hänen tuntemuksiaan, ajatuksia ja toiveita; Syvennät suhdetta välillänne

❤ Selvittämällä mitä eläin haluaa ja toivoo, mahdollisia muutoksia joita hän elämäänsä kaipaa, voidakseen kokonaisvaltaisesti hyvin

❤ Auttamalla ymmärtämään eläintäsi paremmin ja syvemmällä tasolla

❤ Paikallistaen eläimen mahdollisia kipukohtia, niin henkisiä kuin fyysisiä

❤ Tuoden ilmi erilaisten käytösmuutosten syitä

❤ Ratkoen erilaisia ongelmia ihmisen ja eläimen välillä, avaten näin ymmärryksen välillenne

❤ Avustaen kadonneen eläimen etsinnässä, paikallistamalla eläimen mahdollista olinpaikkaa

❤ Kodittomien/rescue eläinten ymmärtämisessä ja auttamisessa alkuun uudessa kodissa, joiden taustasta ei useinkaan ole mitään tietoa

Tässä vain murto-osa asioista, joihin eläinkommunikoinnista voi olla apua ja hyötyä.

Jokainen kommunikointi on kuitenkin ainutlaatuinen ja omanlaisensa, koskaan ei voi tietää, mitä juuri tällä eläimellä on sydämellään, ja mitä asioita hän haluaa esiin tuoda.

Jokaisesta kommunikoinnista kuitenkin on huokunut rakkaudellisuus, jota eläimet meille välittävät, olivatpa he kokeneet mitä tahansa, he eivät kanna vihaa, eivät katkeruutta. He välittävät puhdasta, ehdotonta rakkautta.

❤

Eläinkommunikoija EI TEE DIAGNOOSEJA eläimen terveydentilasta.

Akuuteissa kipu ja sairaustilanteissa tulee aina kääntyä eläinlääkärin puoleen. Eläinkommunikoija voi toimia myös yhteistyössä eläinlääkärin kanssa, auttamalla selvittämään perimmäisiä syitä eläimellä ilmenneisiin ongelmiin, kipuihin ja käytösmuutoksiin. Tiedostetaan kuitenkin se että ensisijassa tulisi aina selvittää syy, ettei hoideta pelkkää oiretta.