Eläinkommunikoinnin etiikkaa

Tehdessäni eläinkommunikointia työkseni, nämä ovat eettiset ohjeet, joiden mukaan toimin:


1. Kunnioitan ammattiani eläinkommunikoijana ja sitä kautta osoitan saman kunnioituksen, rakkauden sekä empaattisuuden asiakkailleni, heidän eläimilleen, kollegoilleni, oppilailleni ja jokaiselle jota työni kautta kosketan.

2. Kommunikoinnin kautta annan äänen eläimelle ja luon turvallisen hetken ja/tai ympäristön, jossa eläin voi välittää viestin sellaisena kuin se on.

3. On hyvin tärkeää, että jokaisen kommunikoinnin alkaessa on selvää, että eläimen oma ihminen on antanut luvan kommunkoinnille. Näin tulee olla myös tilanteessa, jossa kommunikointi tilataan lahjaksi kolmannelle osapuolelle.

4. Kommunikointia tilatessa sairaalle eläimelle, tai jos kyseessä on sairausepäily, on kommunikoijana tehtäväni AINA tehdä selväksi, että en tee diagnooseja tai määrää lääkehoitoja tai tee muutoksia olemassa oleviin lääkityksiin. Edellä mainituissa tapauksissa, ohjeistan aina asiakkaan kääntymään eläinlääkärin tai muun asiaan koulutuksen saaneen ammattilaisen puoleen.

5. On tärkeää ymmärtää, että joissain tapauksissa minulla saattaa olla eläimen tilanteeseen liittyvä oma henkilökohtainen mielipide. Oma mielipiteeni ei saa koskaan vaikuttaa kommunikaatioon ja se pitää erottaa siitä. Mainitsen erikseen asiakkaalle, kun kyseessä on mielipide eikä intuitio tai muutoin suoraan eläimeltä saatu viesti. Minulla ei ole koskaan oikeutta tuomita ihmistä, eläintä tai kommunikaatiossa esiin nousevaa tilannetta tai tapahtumaa.

6. Kunnioitan ihmisen ja eläimen yksityisyyttä, enkä koskaan jaa mitään tietoa jota olen kommunikaation aikana saanut. Jos haluan jakaa informaatiota tietystä eläimestä opettajana tai tutkimustarkoituksessa, on asiakkaalta aina saatava lupa.

7. Vetäydyn kommunikaatiosta, jos tiedän, että en voi auttaa tai oma objektiivisuuteni tai arvokkuuteni kommunikoijana on vaarassa.

AnimalsTalk:n eettiset säännöt ovat laadittu ylläpitämään hyvää eläinkommunikoijan työtapaa sertifioitujen AnimalsTalk kommunkoijien kuin asiakkaidenkin parhaaksi.

(Lähde: Maiccu Kostiainen Animalstalk Eettiset säännöt)